Privacy Policy

Grenswerk

GrensWerk kan persoonsgegevens over u verwerken. Bijvoorbeeld omdat u zich inschrijft voor onze evenementen of omdat u zelf gegevens verstrekt door het invullen van een contactformulier op onze website.

Grenswerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens (bijvoorbeeld huisadres, postcode en woonplaats)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw telefoonnummer

Waarom grenswerk gegevens nodig heeft

GrensWerk verwerkt uw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan GrensWerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van evenementen en/of gestelde vragen via het contactformulier. Hierbij kunt u denken aan:
het versturen van bevestigingen voor evenementen, waar u zich voor heeft ingeschreven.
communicatie omtrent een vraag, die u via het contactformulier bij GrensWerk heeft neergelegd.

Waarom grenswerk gegevens nodig heeft

GrensWerk onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van GrensWerk betrokken zijn.

Minderjarigen

GrensWerk heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via : grenswerk.coesfeld@arbeitsagentur.de. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

GrensWerk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De inschrijvingsgegevens voor evenementen worden gebruikt om met u te kunnen communiceren over het bewuste evenement. GrensWerk verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst GrensWerk u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

Plichten en verantwoordelijkheden grenswerk

GrensWerk heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.