Hybride en mobiel werken in de grensstreek

Een uitwisseling

Werkgelegenheid en carrièremogelijkheden zijn er aan beide zijden van de grens tussen Nederland en Duitsland. GrensWerk in Gronau heeft als taak ervoor te zorgen dat men van deze mogelijkheden gebruik kan maken.

In een tijd die gekenmerkt wordt door een pandemie en daardoor toenemende digitalisering, is de nadruk komen te liggen op nieuwe, hybride en mobiele vormen van werken.
Ook de bedrijven in de Euregio/grensstreek hebben gehandeld en van de nood een deugd gemaakt.

Denk hierbij aan arbeidsmodellen die zijn afgestemd op de behoeften van de werknemer; combinatie van gezin en werk en werk ook op afwijkende werktijden.
Belangrijkste punten die tijdens de digitale uitwisseling in GrensWerk op 08.10.21 aan de orde zijn gekomen.

Vertegenwoordigers van ISS Automation, Skepp B.V., p17 bespraken na een korte inbreng van Alexandra Koch (AK training und vertaling) de kansen en risico’s die de afgelopen 19 maanden zo bijzonder hebben gemaakt, met name op het gebied van thuiswerken en alles wat daarbij komt kijken.

De bedrijven waren het erover eens dat een goede bedrijfscultuur van vertrouwen tussen werknemers en managers, alsmede het vermogen om zelfstandig te werken, een essentiële voorwaarde is voor werk buiten de “bedrijfsmuren”.

Alle aanwezige bedrijven gaven aan een dergelijke cultuur te hebben en als gevolg daarvan ook innovatieve formats te hebben geïntroduceerd, zoals “koffiedates” en wekelijkse digitale “korte meetings”. Duidelijk werd dat, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde, niet elk soort werk en elke soort activiteit perfect geschikt is voor deze vorm van werken. Zo zijn banen die een bijzondere creativiteit en innovatief vermogen vereisen, voor een groot deel weer actief “aanwezig” en “ter plekke” op kantoor.

Verrassend genoeg kon het vooroordeel dat Nederlandse bedrijven op het gebied van het thuiswerken duidelijk “verder” zijn dan Duitse bedrijven, niet worden bevestigd. Het is overigens ook een bijzondere vermelding waard, omdat men dit niet verwachtte, dat met name de werknemers ACTIEF en in hoge mate de weg “terug naar kantoor” gevonden hebben en streven naar een terugkeer tot de “gewone gang van zaken”.

Normaal – een goed sleutelwoord, omdat alle bedrijven aangaven dat hybride, mobiel en afwisselend thuiswerken, zowel situationeel als structureel, zijn intrede heeft gedaan in het dagelijkse leven van de bedrijven (ook in de periode na de hoge pandemiefase).

Vooral op het gebied van employer branding en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor werknemers, zijn dit essentiële punten.

Na iets minder dan 90 minuten sloten Alexandra Koch, Christian Heinzel en Michael Paskert het digitale en interactieve programma af. Zij bedankten iedereen voor de interessante inzichten en standpunten.

In de toekomst zullen soortgelijke programma’s worden aangeboden en mogelijk worden gemaakt voor een groter aantal bedrijven.

Zoom screenshot

Gez. Michael Paskert