EURESinAction in Rome

In juni vond in Rome het EURES-evenement “EURESinAction” plaats. Meer dan 600 EURES-adviseurs kwamen bijeen of sloten zich online aan. Zij wisselden Best-Practices uit over Eures-communicatieproducten en -activiteiten.

Tijdens de eerste dag kregen de deelnemers de gelegenheid om de nieuwe EURES-communicatiestrategie en de toekomstige ontwikkelingen rond EURES te bekijken. Eén aandachtspunt was het thema Fair Mobility. Dit is vooral van belang voor sectoren met veel seizoenarbeid, zoals de landbouw.
Daarna presenteerden diverse deelnemers hun producten en activiteiten. Nathalie Rivault (hoofd van het nationaal coördinatiebureau EURES-Duitsland) lichtte de Duitse ideeën toe.
Een daarvan was de Service Guide “EURES Wegweiser”. Met dit instrument kunnen gebruikers gemakkelijk geschikte EURES-partners en -contactpersonen vinden. Ten tweede werd het nieuwe GrensWerk Podcast format gepresenteerd. Christian Heinzel, EURES-adviseur en medewerker van GrensWerk, was aanwezig om vragen te beantwoorden. Hij benadrukte het belang van de podcast voor het vereenvoudigen van een carrière in het buurland met behulp van Best Practices. In de middag lag de nadruk op verschillende communicatieworkshops.

Op de tweede dag werden verdere communicatieproducten en -activiteiten op nationaal niveau gepresenteerd. Tot slot werd het beste Eures-communicatieproduct benoemd. Dit jaar ging de prijs naar de Nederlandse collega’s van het UWV en hun GrensMatch-app.